header image

SAOPŠTENJE - RADIONICA

04.01.2021.

Sredinom decembra 2020.godine održana je interaktivna online radionica u okviru projekta REDISCOVER.

Opština Kotor je partner na projektu "Otkrivanje, izlaganje i korišćenje jevrejske baštine u Dunavskom regionu – REDISCOVER", koji je odobren za finansiranje u okviru Dunavskog transnacionalnog programa INTERREG Danube.

Ova radionica je jedna u nizu koje Opština Kotor organizuje, u okviru projekta ,,Rediscover" sa ciljem odkrivanja jevrejskog materijalnog i nematerijalnog naslijeđa, jačanja kapaciteta turističkih aktera iz privatnog i javnog sektora u upravljanju kulturnom baštinom, jačanja kapaciteta u kreiranja i jačanju turističkog proizvoda i poslovnom planiranju u turizmu.

Tema iste je bila interaktivna analiza prezentacije dosadašnjih istraživaja i dijalog na temu procjene rezultata projekta na lokalnom nivou te izrada prilagođenih predloge za razvoj strategije kulturnog turizma i marketing plana.