Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Menadžer Opštine Kotor

Menadžer Opštine Kotor

Ivan Mikijelj – Menadžer Opštine Kotor

E – mail: ivan.mikijelj@kotor.me

Kontakt: 032/325-861 ili 069/649-525

 

Rođen u Kotoru 1990. godine. Osnovnu školu završio u Budvi, srednju u Tivtu. Diplomirao u Novom Sadu na Fakultetu za pravne i poslovne studije.

 • Radio u advokatskoj kancelariji u Budvi kao pripravnik – volonter godinu dana
 • Pripravnik u Osnovnom sudu u Kotoru
 • Savjetnik u Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove u Opštini Kotor, gdje je zastupao Opštinu pred sudovima u Crnoj Gori
 • Savjetnik u službi Glavnog administratora u Opštini Kotor

Govori engleski jezik. Oženjen je i otac je jednog djeteta.