Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ODRŽIVA MOBILNOST U LUČKIM GRADOVIMA MED PODRUČJA

ODRŽIVA MOBILNOST U LUČKIM GRADOVIMA MED PODRUČJA

Program: Interreg Mediteranski program transnacionalne saradnje (MED) – prvi poziv za projekte

Prioritetna osa 2: Jačanje niskokarbonskih strategija i energetske efikasnosti u specifičnim MED teritorijama;

Specifični cilj 2.3. Jačanje kapaciteta korišćenja niskokarbonskih transportnih sistema i multimodalnih veza među njima

Budžet: Ukupna vrijednost projekta je 2.358.759,20EUR od čega je za aktivnosti u našoj opštini predviđeno 189.200,00EUR.

Opština Kotor će sa svoje strane obezbijediti učešće u iznosu od 28.380,00EUR odnosno 15%.

Partnerstvo:

Projekat zajednički sprovodi 10 partnera iz 6 evropskih zemalja i to:
- Central European Initiative
- Institute for Transport and Logistics 
- Durrës Municipality
- Fundación Valenciaport 
- Las Naves
- Municipality of Koper 
- Aristotle University of Thessaloniki
- Region of Epirus
- Regional Unit of Thesprotia 
- Limassol Municipality

Pridruženi partneri na projektu su: Igoumenitsa Port Authority (GR), Durres Port Authority (AL), Autoridad Portuaria de Valencia (ES), Cyprus Port Authority (CY), Luka Koper, port and logistic system, d.d. (SLO), Port of Kotor (MNE).

Kratak opis projekta:

Implementacija Projekta SUMPORT – Održiva urbana mobilnost u MED LUČKIM gradovima započela je 01.02.2017. godine. Trajanje projekta je 30 mjeseci. 
U ovom kontekstu, projekat SUMPORT (Održiva urbana mobilnost u MED LUČKIM gradovima) je osmišljen radi povećanja kapaciteta planiranja u vezi s održivom mobilnošću lučkih gradova kroz dijeljenje iskustava, pilot akcija i organizovanja obuka. Zapravo, SUMPORT omogućava lučkim gradovima učesnicima da izrade ili ažuriraju svoj Plan održive urbane mobilnosti (SUMP), kao dugoročna strateška dokumenta za budući razvoj grada koji mogu djelotvorno da rješavaju transportna pitanja.

Ciljevi SUMPORT projekta su:

– Unapređenje kapaciteta planiranja u vezi s održivom mobilnošću kroz obuke državnih službenika, koji imaju koristi od iskustva i stručnosti MED lučkih gradova učesnika; 
– Ispitivanje ili simulacija pilot akcija povezanih sa održivom mobilnošću u gradovima učesnicima: Valensija, Kopar, Kotor, Drač, Limasol, Igumenica;
– Razviti, ažurirati ili uskladiti SUMP-ove u MED lučkim gradovima učesnicima; 
– Razvoj SUMPORT platforme za elektronsko učenje koja uključuje postepen proces da se izradi SUMP i sadrži savjete za sprovođenje akcija povezanih s održivom mobilnošću; 
– Dijeljenje SUMPORT iskustva i obezbjeđenje njegovog preuzimanja i u drugim sličnim kontekstima kroz tehnička dešavanja, aktivnosti obuke i platformu za elektronsko učenje.

Za više informacija:

https://sumport.interreg-med.eu/

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSUMPORT%2F