Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

PREKOGRANIČNA SARADNJA I KONKURENTNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA – 3C4SME

Područja i nivo prioriteta: Jačanje prekogranične saradnje i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća

Opis projekta:

Ovaj projekat je pripremljen sa ciljem jačanja konkurentnosti u regionu i pružanja podrške aktivnostima iz sfere biznisa, kao i malim i srednjim preduzećima, posebno u pogledu poboljšanja pristupa finansiranju inovativnih projekata. Istraživanje regionalnog tržišta sprovedeno prilikom pripreme ove projektne ideje pokazalo je da je nedostatak pristupa odgovarajućim finansijskim instrumetima zbog izloženosti riziku najveći izazov za mala i srednja preduzeća. Podrška ovog projekta fokusira se na pružanje smjernica za jačanje strategija podrške i finansiranja inovativnih malih i srednjih preduzeća u regionu.

Vodeći partner na projektu je Asocijacija zanatlija i malih preduzeća Pulje iz Italije, a ostali partneri su: Asocijacija zanatlija i malih preduzeća regije Molize iz Italije, Opština Fier iz Albanije, Centar za razvoj biznisa iz Albanije, Opština Kotor i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore.

Namjena i cilj programa: Jačanje okvirnih uslova za razvoj prekograničnog tržišta za mala i srednja preduzeća.

Aktivnosti:

Pilot aktivnosti koje će se sprovoditi na teritorijama obuhvaćenim projektom predviđaju fazu analize i proučavanja regionalnih sistema na normativnom nivou. Predmet analize će takodje biti i dostupni finansijski instrumenti u oblasti intervencije, pristup koji mala i srednja preduzeća imaju njima i postojeće dobre prakse na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Za implementaciju aktivnosti projektni partneri koji predstavljaju institucije za podršku razvoja biznisa i preduzetništva, iskoristiće svoja znanja i iskustvo i obezbijediti razmjenu dobre prakse, prekograničnih mreža kao i održivost projekta.

Projektni ishod (očekivani rezultat):

Očekivani rezultat projekta je funkcionalan model kolektivne garancije kao instrument za finansiranje asocijacija malih i srednjih preduzeća.

Izlazni indikatori:

  • Novi instrument finansiranja malih i srednjih preduzeća
  • Broj stvorenih radnih mjesta na osnovu rezultata projekta

Odgovorna strana: Opština Kotor

Ukupan budžet i izvor finansiranja: 597.555,00 EUR

Opština Kotor – 15% (plate zaposlenih pokrivaju učešće Opštine)

INTERREG-IPA program prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru 2014–2020 - 85%

Budžet za Opštinu Kotor: EUR 75.375

Ciljne grupe/korisnici: Mala i srednja preduzeća, NVO sektor, Opština Kotor, učesnici na projektu

Period implementacije: April, 2018 – Decembar, 2020

Više informacija o projektu:

https://3c4sme.italy-albania-montenegro.eu/