Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

SAOPŠTENJE PREDSJEDNIKA OPŠTINE KOTOR POVODOM POSTAVLJANJA PLOČE U MORINJU

31.10.2022.
 SAOPŠTENJE PREDSJEDNIKA OPŠTINE KOTOR POVODOM POSTAVLJANJA PLOČE U MORINJU

Zbog svakodnevnog interesovanja medija i javnosti za dešavanja u vezi postavljanja ploče u Morinju, smatram potrebnim da se javno oglasim i predočim činjenice povodom ovog događaja koji je izazvao regionalnu pažnju. Posebno napominjem da sam se uzdržavao od komentara po ovom pitanju do sada kako isti ne bi bili zloupotrebljavani u političke svrhe, a ujedno kako bih ostavio dovoljno prostora državnim organima da ovu temu iskomuniciraju sa Republikom Hrvatskom u pokušaju da spriječe narušavanje odnosa dvije prijateljske zemlje koje bi bilo uzrokovano nezakonitim i neodgovornim postupanjem dva bivša ministra u Vladi Crne Gore.

Bivši ministri u Vladi Crne Gore, gospoda Ranko Krivokapić i Raško Konjević su dana 10.10.2022. godine u Mornju postavili spomen obilježje, suprotno zakonima i bez prethodnih odluka Vlade Crne Gore i Skupštine opštine Kotor. Napominjem da je za postavljanje ovog spomen obilježja bilo neophodno prethodno pribaviti odluku Vlade Crne Gore da se postavi spomen obilježje za značajan događaj koji se desio prije manje od 50 godina, da su nakon toga nadležni opštinski organi morali pribaviti od Ministarstva kulture saglasnost na predlog izgleda i sadržaja spomen obilježja, te da je nakon toga Skupština opštine Kotor morala donijeti odluku o tom spomen obilježju. U konkretnom slučaju nije urađen niti jedan od ovih koraka.

Cijeneći delikatnost slučaja i činjenicu da su ova lica svojim neodgovornim ponašanjem doveli u zabludu i nosioce vlasti Republike Hrvatske, obavio sam konsultacije sa predsjednikom Vlade, gospodinom Dritanom Abazovićem, kako bi Vlada i on o ovim činjenicama obavjestili Republiku Hrvatsku i razjasnili nastalu situaciju.

Inspektorka za kulturna dobra je izvršila nadzor nad Opštinom Kotor i nada mnom kao odgovornim licem, te donijela Rješenje kojim nam se nalaže da mi uklonimo predmetnu ploču, nakon čega je donijela i Rješenje kojim se prekršajno kažnjavam zbog neuklanjanja ploče.

Imajući u vidu naprijed navedene okolnosti, potencijalne zloupotrebe događaja i narušavanje međunarodnih odnosa države Crne Gore, ni Opština Kotor, ni ja u svojstvu predsjednika nismo do danas ukazivali na propuste u radu inspekcije, iako sam kao subjekat nadzora pohvalio djelovanje inspekcije.

Shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru i drugim zakonima, Opština Kotor nije mogla biti subjekt nadzora niti se njoj moglo staviti na odgovornost uklanjanje predmetne ploče. Uklanjanje predmetne ploče može se naložiti samo i isključivo Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu odbrane, odnosno institucijama koje su tu ploču i postavile. Ukoliko iste ne bi postupile po Rješenju, Uprava za inspekcijske poslove mora angažovati izvršnu službu i sama ukloniti ploču.

Sa svega navedenog jasno je da smo Opština Kotor i ja kao njen predsjednik, mimo zakona i tendeciozno stavljeni u centar ovog događaja, što smo cijeli prethodni period trpjeli zarad opšte društvene koristi i zbog odnosa države Crne Gore sa Republikom Hrvatskom. Smatramo da je vrijeme da se uvede zakonitost u ovaj događaj, te obavještavamo javnost da smo uložili žalbe na sva rješenja Uprave za inspekcijske poslove, kao i zahtjev da isti izvrše nadzor i donesu rješenja adresirana nadležnim ministarstvima.

Protiv lica Ranka Krivokapića i Raška Konjevića je formiran predmet u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, pa pozivamo nadležno tužilaštvo da bez odlaganja utvrdi činjenice i postupi prema zakonu.

Naglašavam da se Opština Kotor ne protivi postavljanju zakonitog spomen obilježja na objektu u Morinju, u skladu sa zakonskom procedurom i na osnovu pravosnažne presude Višeg suda Crne Gore, pa očekujemo da Vlada Crne Gore donese prethodnu odluku kojom će dati saglasnost na postavljanje spomen obilježja za događaj koji se desio prije manje od 50 godina, što bi bio prvi neophodan korak u procesu određivanja izgleda i sadržaja spomen obilježja.

Predsjednik Opštine Kotor,
Vladimir Jokić