Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

USPOSTAVLJANJE SARADNJE OPŠTINE KOTOR SA SINDIKALNOM ORGANIZACIJOM OSNOVNOG SUDA U KOTORU

05.04.2022.
Koordinator projekta stanogradnje, šef kabineta predsjenika Opštine i sekretar Sekretarijata za opštu upravu Ognjen Vukasović i sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove Nebojša Mandić, sastali su se sa v.d. predsjednice Osnovnog suda u Kotoru, Momirkom Tešić i predsjednicom sindikalne organizacije Osnovnog suda Kotor, Marinom Jovanović.
Tema sastanka bila je spremnost da se i sa ovom sindikalnom organizacijom  u narednom periodu uspostavi saradnja u smislu stvaranja mogućnosti za izgradnju jeftinih stanova za sudije i zaposlene u Osnovnom sudu u Kotoru.
Predstavnici Opštine Kotor su izrazili spremnost da kroz ustupanje opštinskog zemljišta, oslobađanje od komunalija i komunalno opremanje daju doprinos ovom projektu, dok će sindikat OS Kotor, u saradnji sa Sudskim savjetom i Sindikatom uprave i pravosuđa raditi na obezbjeđivanju finansijskih uslova za realizaciju ovog projekta.