header image

KAŽNJEN PRAVNI SUBJEKT ZA ISPUŠTANJE FEKALNIH OTPADNIH VODA U ATMOSFERSKI KANAL

17.08.2021.

Shodno inicijativi grupe građana iz naselja Škaljari, a koja se odnosi na ispuštanje fekalnih optadnih voda u atmosferski kanal, Služba za inspekcijske poslove je preduzela niz upravnih mjera i radnji, te je nakon utvrđenih činjenica počiniocu, firmi ,,SLD NIKAC MONTENEGRO PLUS'' doo Tivat uručila prekršajni nalog u iznosu od 1500 eura. Odgovornom licu u pravnom licu, izvršnom direktoru izdat je prekršajni nalog u iznosu od 500 eura o čemu je subjektu nadzora uredno poslato obavještenje.
Nadležni inspektor službe za inspekcijske poslove je u nedjelju, 15.08.2021. godine primio telefonsku prijavu i uz asistenciju službenika Uprave policije OB Kotor izvršio inspekcijski nadzor u mjestu Vidikovac - Škaljari. U momentu kontrole na licu mjesta jasno se vide svježi otisci guma kamiona pored samog potoka u kojem se vide ispuštene fekalije. Prema izjavi više mještana koji su snimali mobilnim telefonima kako cistjerna ispušta fekalije u potok kao i prema video zapisima i fotografijama istih, može se konstatovati da je riječ o firmi.
Inspekcijskom nadzoru je prisustvovalo preko 20 mještana koji su narednog dana u prostorije Službe za inspekcijske poslove dostavili pisanu prijavu sa nizom fotografija i video snimaka koji su i javno objavljeni na društvenim mrežama. Prijavu su potpisale 34 osobe koje u opisu prijave navode da je kamion preduzeća ,,SLD NIKAC MONTENEGRO PLUS'' doo Tivat izvršilo ispuštanje fekalnih otpadnih voda u atmosferski kanal.
Uzimajući u obzir dostavljeni foto materijal, izjave mještana zatečnih na licu mjesta i predmetnu prijavu potpisanu od strane ovih lica nadležni inspektor je podnio Osnovnom državnom tužilaštvu, Upravi policije OB Kotor, kao i Odsjeku za ekološku inspekciju.
Iz Službe za inspekcijske poslove apeluju na građane da čuvaju životnu sredinu jer će u suprotnom biti kažnjeni u skladu sa Zakonom.

Služba za inspekcijske poslove
Opština Kotor