header image

MLADI IZ KOTORA UČESNICI U PROJEKTU JADRANSKO JONSKE EUROREGIJE YOUTH4COHESION

29.04.2021.

Početna konferencija projekta Youth4Cohesion koji direktno finansira DG Regio u okviru inicijative „Angažovanje građana u kohezionoj politici“ a sprovodi ga Jadransko-jonska Euroregija (AIE) održana je danas onlajn.

Projekat ima za cilj da sa mladima i omladinskim organizacijama Jadransko-jonskog područja podijeli neophodno znanje i vještine za aktivno i smisleno uključivanje u kohezionu politiku. Akcija se zasniva na dugotrajnoj posvećenosti Jadransko-jonske Euroregije uključivanju mladih u proces donošenja odluka.

Kroz poziv za iskazivanje interesa upućen mladim ljudima i omladinskim organizacijama u 10 zemalja jadransko-jonskog područja, mladi su pozvani da se uključe u projekat i prisustvuju  programu onlajn seminara koji se fokusiraju na pet političkih prioriteta nove kohezione politike 2021 - 2027 koji će trajati od maja do decembra 2021. godine i tako postanu „graditelji kohezije“.

U uvodnom dijelu, preko 60 učesnika konferencije pozdravio je Francesco Cocco, Generalni sekretar Jadransko-jonske euroregije. Angažovanje građana u kohezijskoj politici predstavio je Francesco Amodeo, predstavnik Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije dok je na temu učešća mladih u strategiji EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) govorila Staša Mesec iz Vladine kancelarije za razvoj i evropsku koheziju Republike Slovenije. Aktivnosti angažovanja mladih u Jadransko-jonskoj euroregiji predstavila je Maria Luisa ESPOSITO, predstavnica Jadransko-jonske euroregije.  Najbolje prakse angažovanja mladih u Jadransko-jonskom području približili su visoki predstavnici AI-NURECC inicijative,  Balkanske i Crnomorske komisije (BBSC), Konferencije perifernih pomorskih regija (CPMR),  Omladinske volonterske inicijative (IVI), i Asocijacije evropskih pograničnih regija (AEBR).

Opština Kotor aktivna je članica Jadransko - jonske Euroregije od njenog osnivanja 2006. godine. Ova organizacija predstavlja model saradnje koji objedinjava transnacionalno, prekogranično i međuregionalno povezivanje u skladu sa savremenim standardima i brojnim primjerima širom Evrope. Jadransko-jonska Euroregija je institucionalni okvir za identifikaciju i rješavanje najvažnijih zajedničkih pitanja na Jadranu u skladu sa Akcionim planom za implementaciju Evropske strategije za Jadransko-jonski makroregion (EUSAIR). Najveća je mreža regionalnih i lokalnih vlasti Jadransko - jonskog makroregiona iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Grčke i dio AI NURREC inicijative koja okuplja preko sto institucija iz regiona kao i mreže univerziteta, privrednih komora, gradova i regija.

Povezane vijesti