header image

OBAVJEŠTENJE VLASNICIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

12.08.2021.

Obavještavaju se vlasnici ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Kotor da shodno svojim obavezama iz člana 117. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata podnesu prijavu postavljanja odnosno građenja privremenog objekta sa potrebnom dokumentacijom (ugostiteljske terase sa pratećim mobilijarom) nadležnom inspekcijskom organu lokalne uprave u roku od 15 dana. Prijavu postavljanja odnosno građenja privremenog objekta sa potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti putem Građanskog biroa opštine Kotor. Prijavu su dužni da podnesu korisnici (investitori) privremenih objekata koji su predviđeni Programom privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor i Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023 godine

Istim zakonom su propisane upravne mjere i radnje koje je komunalni inspektor u obavezi da preduzme u slučaju nepostupanja po članu 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Upravne mjere i radnje se odnose na zabranu postavljanja privremenog objekata i uklanjanje istog. Takođe za nepostupanje prema obavezi podnošenja prijave iz člana 117 je propisana novčana kazna.

12.08.2021. godine      

Služba za inspekcijske poslove