header image

ODRŽANA KONFERENCIJA MORE I OBALA: NEPROCJENJIV RESURS ZA JADRANSKO - JONSKU REGIJU

28.10.2021.
blog image

Forum Jadransko-jonskih privrednih komora (Forum AIC) u saradnji sa Privrednom komorom Splita održao je juče događaj AI NURREC inicijative - konferenciju pod nazivom „More i obala: neprocjenjiv resurs za Jadransko-jonsku regiju“, u hibridnom formatu. Događaj je imao za cilj razmjenu najboljih praksi i ideja o tome kako poboljšati upravljanje morskim basenima i promovisati istraživanje, inovacije i poslovne mogućnosti u sektorima plave ekonomije.

Uvodnim govorima prisutnima su se obratili Joze Tomaš-predsjednik Forum AIC i privredne komore Splita, Stipe Čogalja – zamjenik Splitsko-dalmatinskog župana, ambasador Fabio Pigliapoco - šef stalnog Sekretarijata Jadransko-jonske inicijative (JJI), Eleni Hatziyanni-predstavnica Evropske komisije- Generalnog direktorata za strategije morskih basena, pomorsku regionalnu saradnju i pomorsku sigurnost i Emmanuel Maniscalco - predstavnik Konferencije perifernih morskih regiona (CPMR).

U okviru jučerašnjeg događaja održana su dva panela pod nazivom: „Očuvanje mora i obala u kontekstu strategije o biodiverzitetu EU za 2030. godinu: ostvarivanje 30 odsto cilja zaštićenih morskih područja u Jadransko-jonskom regionu'' i „Lučka infrastruktura i upravljanje morskim basenima: ka Jadransko-jonskim zelenim/pametnim lučkim habovima i multimodalnim koridorima”. Govornici na panelima su bili predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti, regionalnih organizacija, predstavnici Evropske komisije, resornih ministarstava i lučkih vlasti iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Italije i Grčke. U zaključku konferencije istanut je značaj saradnje Jadransko - jonske i Dunavske makroregije za kvalitetniju realizaciju ekonomskog rasta - saradnje uspostavljene potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između regionalnih udruženja privrednih komora dvije makroregije koja je nastavljena i ovom konferencijom.

Takođe je kao ključan prepoznat značaj saradnje zemalja članica Evropske unije sa ostalim zemljama u makroregiji kroz evropske projekte i saradnju institucija i regionalnih organizacija koje se zalažu za implementaciju akcionog plana EUSAIR strategije.

Događaju je u ime Opštine Kotor prisustvovala koordinatorka opštinske Kancelarije za međunarodnu saradnju dr Jelena Stjepčević.