header image

ODRŽANA RADIONICA “ZARAZNE BOLESTI, IMUNIZACIJE I COVID - 19“

11.11.2021.
blog image

Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravnost je danas u pres sali Kulturnog centra  organizovala radionicu  namijenjenu osjetljivim grupama i  pripadnicima RE populacije Opštine Kotor.

Radionica   na temu : "Zarazne bolesti, imunizacije i Covid-19” je jedna od realizovanih  aktivnosti kroz projekat "Unapređenje zdravlja romske i egipćanske populacije kroz socijalnu inkluziju i zdravstvenu edukaciju". Projekat sprovodi  Institut za javno zdravlje Crne Gore, u saradnji sa Unicefom i Crvenim krstom.  
Predavač na ovoj radionici bio je  epidemiolog dr Senad Begić, dok su  tehničku podršku obezbijedile služenice iz Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti. Prisutni su informisani  o najčešćim faktorima rizika koji dovode do  zaraznih  bolesti kao i metodama suzbijanja njihovog djelovanja.
Cilj radionice bila je edukacija o značaju uredne vakcinacije djece za sprečavanje nastanka zaraznih bolesti, kao i očuvanja i unapređenja njihovog zdravlja, čak i u kontekstu pandemije COVID-19. Akcenat je stavljen na promjene stavova, znanja i ponašanja roditelja u vezi sa vakcinacijom, jer se kroz socioekonomski i psihološki okvir javlja nepovjerenje u zdravstveni sistem, vjerovanje u teorije zavjere, kao i mitove o štetnim efektima vakcinacije.   Prisutni su ovom  prilikom uzeli učešće u diskusiji, gdje su  otklonjeni mogući problemi i dileme  vezani za proces vakcinacije,  jer  smo u saznanju da je uprkos vrlo pozitivnim iskustvima, samo 72% romskih roditelja vodilo dijete na vakcinaciju na osnovu svog kalendara imunizacije .
Organizatori su za učesnike pripremili poklon pakete sa sredstvima za ličnu i porodičnu higijenu.
 
Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti