header image

POKRENUT PORTAL ”E - POREZ“ NA SAJTU OPŠTINE KOTOR

06.10.2021.

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor na zvaničnom sajtu Opštine Kotor www.kotor.me uspostavilo je 01. Oktobra portal „e-porez“ preko kojeg građani, pravna lica  i preduzetnici imaju mogućnost uvida u sopstvena rješenja poreza na nepokretnost i turističku taksu. Pristup portalu „e-porez“ imaju svi obveznici poreza na nepokretnost i turističke takse koji su upisani u bazu Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije.

U narednom periodu očekujemo da će se omogućiti usluga elektronskog plaćanja utvrđenih poreskih obaveza.

Planirano je takođe da od početka naredne godine bude omogućeno i elektronsko podnošenje godišnje poreske prijave za utvrđivanje poreza na nepokretnost, kao i mjesečne prijave za utvrđivanje prireza porezu na dohodak fizičkih lica.

Na ovaj način Opština Kotor nastoji da, pored tradicionalnog pružanja usluga, korisnicima olakša dobijanje informacija o utvrđenim poreskim obavezama, kao i dostavljanje obrazaca elektronskim putem.

Upustvo za korišćenje se nalazi na samom portalu, a za sve dodatne informacije možete se obratiti pozivom na broj +382 32 322 396 i 325-860, kao i putem službenog e-maila: lokalni.prihodi@kotor.me

 

Opština Kotor