header image

POSTAVLJENA PARKIRALIŠTA ZA BICIKLA

30.03.2022.
blog image
Na inicijativu Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, danas su postavljena parkirališta za bicikla. 
Lokacije parkirališta su iza info punkta Turističke organizacije Kotor (kameni kiosk) i ispred Pozorišta. 
U realizaciji projekta učestvovala je Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora.