header image

POTPISAN UGOVOR O SARADNJI IZMEĐU OPŠTINE KOTOR I NVO CENTAR ZA OMLADINSKU EDUKACIJU

28.10.2021.

Predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić potpisao je Ugovor o saradnji sa predsjednikom NVO “Centar za omladinsku edukaciju”, Jugoslavom Radovićem, koji se odnosi na stvaranje uslova za saradnju u oblasti razvijanja Evropske omladinske kartice (EYCA) na teritoriji opštine Kotor.

EYCA kartica je jedina zvanična benefit kartica za mlade, podržana od strane Uprave za sport i mlade, koja doprinosi jačanju mobilnosti mladih, njihovoj neformalnoj edukaciji, boljoj informisanosti, umrežavanju sa vršnjacima na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou, kao i smanjenju nezaposlenosti mladih u našoj zemlji.

Na današnjem sastanku, na kojem su prisustvovali sekretarka za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac, predsjednik NVO “Centra za omladinsku edukaciju”, Jugoslav Radović i savjetnica za djecu, mlade i LGBT Madalena Martinović, između ostalog saopšteno je da je preuzeto ukupno 306 omladinskih kartica u Opštini Kotor, te se pozivaju mladi od 13-29 godina da iskoriste ovaj vid benefita i pribave omladinsku karticu.

Kartica se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 12-14h u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti, kancelarija broj 13.

Podsjetimo, Opština Kotor od 2020. godine, je lokalni partner i pruža podršku nacionalnoj inicijativi EYCA – Evropska omladinska kartica. Navedenom benefit karticom za mlade moguće je iskoristiti preko 100 popusta u Crnoj Gori i preko 60 hiljada popusta širom Evrope.