header image

PREDSJEDNIK OPŠTINE POTPISAO UGOVORE SA NVO

13.08.2021.
blog image

Predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić, danas je potpisao ugovore sa predstavnicima nevladinih organizacija čiji su projekti ispunili uslove iz Javnog konkursa za raspodjelu budžetskih sredstava nevladinim organizacijama za 2020. godinu.
Nevladine organizacije čiji projekti su ispunili uslove iz Konkursa, kriterijume iz Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, te za čije projekte su odobrena sredstva su: EKO centar Delfin, sa projektom “Naš izbor je zdrav život”, Istraživački omladinski centar sa projektom “Zaštitimo ženski svijet i promijenimo javnu svijest – Rodna ravnopravnost“, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke sa projektom „Edukacija za inkluzivnost Kotora“, Kompas, za projekat „Pričajmo otvoreno“, Grota Searock za projekat „Fotomonografija 10 godina Searock festivala“.
Prioritetne oblasti za 2020. godinu su bile: “Socijalna i zdravstvena zaštita, inkluzija ranjivih grupa (žene, mladi, djeca, osobe sa invaliditetom, stari, lica u stanju socijalne potrebe, pripadnici/e RE populacije”, “Omladinska politika, podizanje nivoa rodne ravnopravnosti i drugi oblici zaštite, društvena briga o djeci i mladima”, “Kulturni potencijali, tradicija i kulturne posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture, afirmacija i valorizacija kulturnog potencijala Kotora te očuvanja mediteranske baštine”, Zaštita životne sredine, prirode i životinja, kulturne baštine i održivi razvoj”.
Nezavisni procjenjivači bodovali su 19 projekta za koje su sačinili pojedinačne bodovne liste i iste dostavili Komsiji radi sačinjavanja Rang liste i donošenja Odluke o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija. Shodno bodovnim listama nezavisnih procjenjivača 15 projekata je bodovano iznad 50, a četiri projekta sa manje od 50 bodova. Od 15 projekata koji su prešli cenzus od 50 bodova, sredstva su odobrena za pet projekata, jedan projekat je odbijen u skladu sa članom 23 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, za devet projekata nije preostalo sredstava u budžetu za raspodjelu, dok su četiri projekta bodovana sa manje od 50 odsto od ukupnog broja propisanih bodova te ne mogu biti finansirani.

Kabinet predsjednika Opštine Kotor
Vladimira Jokića