Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - KOMUNALNO KOTOR

17.05.2022.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - KOMUNALNO KOTOR

Iz preduzeća „Komunalno Kotor“ d.o.o. apeluju na građane, da kabasti i građevinski otpad ne odlažu u kontejnere koji su namijenjeni za komunalni otpad. Na ovaj način otežavaju svakodnevni rad radnika na terenu, a ujedno dolazi do oštećenja opreme, kako kontejnera tako i kamiona za odvoz otpada.

Kabasti i građevinski otpad, mogu odlagati u otvorene zelene kontejnere od 7m³ ili pozivom na broj
032-325-677 / 067-591-237 mogu dogovoriti preuzimanje istoga, u određenom terminu.