Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KOMUNALNOG KOTOR DOO - PREDSTAVNICI KOMUNALNOG KOTOR NA STUDIJSKOM PUTOVANJU

28.06.2022.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KOMUNALNOG KOTOR DOO - PREDSTAVNICI KOMUNALNOG KOTOR NA STUDIJSKOM PUTOVANJU

Preduzeće “Komunalno Kotor” d.o.o. od aprila 2021. godine dio je HOOP mreže gradova i regiona koji su posvećeni unapređenju kružne bioekonomije. Mreža omogućava razmjenu znanja i uzajamno učenje između gradova i regiona koji su spremni da povrate resurse iz komunalnog biootpada i otpadnih voda kako bi proizveli proizvode na biološkoj osnovi.
U mreži gradova i regiona HOOP projekta, sa Balkana, pored Grčke, uključeno je i Komunalno Kotor.
Od 20 do 23. juna HOOP konzorcijum je bio domaćin prvog studijskog putovanja u Minster (Njemačka) i Almere (Holandija), u okviru HOOP projekta. Partneri i članovi HOOP mreže gradova i regiona mogli su da saznaju više o tome kako ovi gradovi upravljaju svojim biootpadom.

Priređen je obilazak AVM postrojenja za upravljanje biootpadom sa vodičem kako bi vidjeli kako oni prerađuju organski otpad, od sortiranja do anaerobne digestije i kompostiranja digestata.
Nakon obilaska postojenja, imali smo prilike da prezetancijom upoznamo ostale učesnike sa upravljanjem otpadom u našoj opštini, procesom kompostiranja, kao i budućim planovima u ovoj oblasti.
Jedan od njihovih najuspješnijih projekata do sada je proizvodnja zelenog betona. Ovaj zeleni beton je već korišćen na biciklističkoj stazi dužine tri kilometra u Almeri.

Dio studijskog putovanja je bila posijeta Floriade Expo 2022, gdje su prikazani mostovi izgrađeni materijalom preostalim od starih mostova i zgrada i druge konstrukcije napravljene od organskog materijala.

U ime Komunalnog Kotor, studijskom putovanju su prisustovale izvršna direktorica, Miljana Đurišić, samomostalna savjetnica za zaštitu životne sredine, Jelena Radunović kao i Goran Ćalasan, rukovodilac pretovarne stanice.