header image

ZAVRŠNA KONFERENCIJA POVODOM REDISCOVER PROJEKTA

28.05.2021.
blog image

Opština Kotor je danas organizovala konferenciju povodom obilježavanja uspješnog završetka projekta „Otkrivanje, izlaganje i korišćenje jevrejske baštine u Dunavskom regionu – REDISCOVER‟. Projekat  je odobren za finansiranje u okviru Dunavskog transnacionalnog programa INTERREG Danube i počeo je sa implementacijom u junu 2018. godine. Ukupan budžet projekta iznosi 1,846,346.45 eura, a budžet za Opštinu Kotor iznosi 118.898 eura.

Prisutnima se, ispred opštinskog tima za sprovođenje projekta, obratila koordinatorka projekta, Nađa Radulović koja je istakla da je glavni cilj projekta poboljšanje integrisanog upravljanja kulturnim naslijeđem i valorizacija kapaciteta gradova partnera na projektu, zajedno sa posvećenim kulturnim i turističkim institucijama, kako bi se zaštitilo materijalno i nematerijalno jevrejsko naslijeđe za buduće generacije, nadograđujući djelimično neotkriven potencijal i razvijajući ga u savremena turistička rješenja, istovremeno brinući se za  njegovu  vidljivost, pristupačnost i održivost.

  • Tokom trogodišnjeg perioda, projektni partneri su pažljivo istraživali i mapirali materijalno i nematerijalno lokalno jevrejsko kulturno naslijeđe sa turističkim potencijalom, razvijali i testirali kulturne proizvode i usluge zasnovane na ponovo otkrivenoj baštini, procjenjivali ih i donosili zaključke za dalju integraciju rezultata pilota u šire nacionalne i međunarodne mreže – kazala je Radulovićeva.

Ona je izrazila zadovoljstvo postignutim rezultatima, a pogotovo činjenicom da je ovim projektom zaživio proces prepoznavanja vrijednosti lokalnog jevrejskog kulturnog naslieđa partnera u projektu.

Članica projektnog tima na Rediscover projektu, Lena Pasinović, istakla je da je glavni napredak postignut u podizanju svijesti lokalnih zainteresovanih strana i šire javnosti o jevrejskom kulturnom naslijeđu njihovog grada, koje je često bilo nepoznato i skriveno.

O rezultatima sprovedenih pilot aktivnosti govorili su: arhitektica-konzervatorka Marija Novaković i arhitekta Bogdan Kušević, kao i slikarka-konzervatorka Jasminka Grgurević.

Novakovićeva je predstavila rezultate arhivskog i arhitektonskog istraživanja jevrejske kulturne baštine u Boki Kotorskoj. Ova istraživanja su rezultirala objavljivanjem dvije publikacije na crnogorskom i engleskom jeziku: Jevreji u Kotoru-tragovima arhivskih nalaza od XV do XX vijeka i Cemetrey Studija koji su dostupni na sajtu Opštine Kotor.

Grgurevićeva je govorila o konzervatorskim istraživanjima i konzervatorskim mjerama sprovedenim na malom jevrejskom groblju u Škaljarima.

„Malo Jevrejsko groblje, zajedno sa katoličkim i pravoslavnim grobljem u Škaljarima, kao cjelina svjedoči o identitetu grada Kotora u kojemu su živjele različite etničke, nacionalne i vjerske zajednice, kao i o njihovim međusobnim razlikama, ali i sličnostima‟, kazala je gđa Grgurevićeva.