Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SINDIKALNE ORGANIZACIJE UPRAVE POLICIJE

01.04.2022.

Koordinator projekta stanogradnje, šef kabineta predsjenika Opštine i sekretar Sekretarijata za opštu upravu Ognjen Vukasović i sekretarka Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Jelena Franović, sastali su se sa predstavnicima sindikalne organizacije Uprave policije Mladenom Šuškavčevićem, Ivanom Nikolićem i Jagošem Đurđevcem.

Tema sastanka bio je projekat stanogradnje i dogovaranje detaljnijih uslova projekta čija će realizacija početi uskoro.

Na sastanku je dogovoreno da će se u bliskoj budućnosti potpisati Ugovor između ove Sindikalne organizacije i Opštine Kotor, te da će se ovim projektom riješiti stambeno pitanje za oko 50 zaposlenih u Upravi policije i njihovih porodica.

Podsjećamo da je Opština Kotor, u oktobru prošle godine započela razgovore u cilju rješavanja stambenog pitanja građana, te na taj način  pokazala da će u narednom periodu voditi odgovornu politiku u ovoj oblasti, podjednako vodeći računa o svim građanima.

Opština Kotor ustupa zemljište koje će takođe komunalno opremiti za izgradnju više od 150 stambenih jedinica.

 

Kabinet predsjednika Opštine Kotor

Vladimira Jokića