Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

AKCIJA POVODOM DANA PLANETE ZEMLJE

01.04.2022.
AKCIJA POVODOM DANA PLANETE ZEMLJE
Komunalno preduzeće Kotor, povodom Međunarodnog dana planete Zemlje 22. Aprila, korisnicima usluga upravljanja komunalnim otpadom, koji tokom aprila izmire svoj dug na blagajni Društva, obezbijedili smo po 10 kesa za razvrstavanje komunalnog otpada.
Akcija ima za cilj unapređenje upravljanja otpadom, kako bi građani razvrstavali otpad na dvije frakcije „mokru“ i „suvu“, što je u skladu sa opštinskom Odlukom koja je počela sa primjenom od oktobra 2021. godine u naseljima Škaljari, Dobrota, Muo i kontakt zona Stari grad.
Podsjećamo sugrađane da se u kontejnerima za „suvi“ otpad odlažu papir, karton, staklo, metalna i plastična ambalaža, tekstil, stiropor, a u kontejnerima za „mokri“ otpad odlažu se ostaci od hrane, voća, povrća, trava, cvijeće, lišće, pepeo i sličan organski otpad.