Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA 12 PREDUZETNICA

06.10.2021.
DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA 12 PREDUZETNICA

Predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić je danas sa v.d. sekretatke za preduzetništvo Andreom Vukšić potpisao ugovore za dodjelu bespovratnih sredstva za 12 preduzetnica čiji biznis planovi su djelimično podržani.

Ukupan iznos dodijeljenih sredstava je 15.000 eura. Najmanje je dodijeljeno 500, a najviše 1.900 eura.

„Čestitam vam na dostavljenim projektima i kreativnosti koju ste pokazale i nadam se da će u narednom periodu Opština ovakve ideje moći da podrži sa još više novca“ – kazao je Jokić.

Dodijeljena sredstva će se uplatiti na žiro račun preduzetnica, u roku od najkasnije 10 dana od potpisivanja ugovora.

Obaveze shodno Ugovoru je potrebno ispuniti i predati završne izvještaje u roku od godinu dana od dana potpisivanja Ugovora. Potrebni obrasci se nalaze na sajtu Opštine Kotor. Sva plaćanja moraju biti sa računa na račun uz fakturu kao dokaz o izvršenoj nabavci i nalogu za uplatu kao dokaz o izvršenoj transakciji, kazala je Vukšićeva.
 

Kabinet predsjednika Opštine Kotor
Vladimira Jokića