Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

UKLONJENI PRIVREMENI OBJEKTI SA PONTE NA LOKACIJI MUO

21.10.2021.

Postupak Službe za inspekcijske poslove u predmetu uzurpacije ponte na lokaciji Muo postavljanjem i građenjem privremenih i pomoćnih objekata u zoni morskog dobra okončan je u srijedu. Ovom organu je 19. Maja ove godine podnešena prijava putem sistema 48 u kojoj se navodi da je na ponti postavljena kapija sa dva ogradna stuba i da je istoj onemogućen pristup. Izlaskom na lice mjesta nadležni komunalni inspektor zapisnički je konstatovao da je na predmetnoj lokaciji postavljena kapija, dva ogradna stuba, izgrađen ogradni zid, postavljene žičane zelene mreže, metalna konstrukcija - nadstrešnica sa četri betonska stuba, žardinjere, kameni stolovi, stolice i pergola.

Nakon sprovedenog upravnog postupka u kome se pojavilo odgovorno lice, nadležni inspektor Službe za inspekcijske poslove ja donio rješenje o uklanjanju predmetnih objekata koji nijesu postavljeni, odnosno izgađeni u skladu sa pozitivnim pravnim propisima. Nakon što je rješenje postalo izvršno, nadležni postupajući inspektor je juče sproveo izvršenje rješenja administrativnim putem  u 08:30 časova putem izvršne službe uz asistenciju pripadnika Komunalne policije.

Opština Kotor ovim putem apeluje na korisnike javnog morskog dobra da se pridržavaju pravnih propisa kada je u pitanju građenje odnosno postavljanje pomoćnih i privremenih objekata u zoni morskog dobra jer će isti biti predmet inspekcijske kontrole.

Opština Kotor