Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretar - Sekretarijat za zajedničke poslove

 
STANISLAVKA RADULOVIĆ
Sekretarka Sekretarijata za zajedničke poslove
 
Stanislavka Radulović je rođena 11.11.1975. godine u Kotoru. Završila je srednju školu u Herceg Novom, smjer prirodno matematički saradnik, Fakultet za pomorstvo u Kotoru i magistrirala je na Fakultetu za menadžment u Beogradu i stekla zvanje magistra ekonomskih nauka. Kao stipendista Zavoda za međunarodnu saradnju. ("Zamtes") provela je pola godine na ekonomskom fakultetu u Bratislavi, istraživajući za potrebe svog magistarskog rada.
 
Pripravnički staž je završila u firmi "Jugopetrol" a.d Kotor, dok je tokom svoje poslovne karijere bila angažovana u firmi "Montri" d.o.o Igalo i "Napredak" a.d. Kotor, na poslovima finansijsko - komercijalnog referenta, zatim u firmi Jastreb d.o.o Podgorica kao direktor marketinga i kao generalni menadžer u firmi "New Territory" d.o.o Tivat. Radila je u Opštini Kotor kao šef kabineta predsjednika i kao samostalni savjetnik  u Sekretarijatu za kulturu i društvene djelatnosti.
 
Bila je angažovana na raznim projektima, kao član nevladine organizacije "Eko centar Delfin".
 
Učesnik  je brojnih seminara i konferencija. Sa svojim radom "Management of companies and globalization" bila je učesnik internacionalne konferencije "Ekonomika, Financie a Manažment Podniku – rok 2005" ( "Ekonomija, Finansije i Menadžment preduzeća – 2005 godina") u Bratislavi (Slovačka).
 
Istraživač je u u E-cris- u ( Informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u Crnoj Gori).
 
Govori engleski jezik.
 
Majka je jednog dijeteta.