Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Sekretar - Zaštita prirodne i kulturne baštine

Sekretar - Zaštita prirodne i kulturne baštine

Bojana Petković – Sekretarka za zaštitu prirodne i kulturne baštine

E-mail: bojana.petkovic@kotor.me

Kontakt: 032/322-321

 

Rođena je 1980. godine u Kotoru, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju.

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 • U periodu od 2006 - 2009. godine projektant u “Atrium” d.o.o. Budva, na izradi projekata izgradnje objekata i uređenja terena
 • Od 2009 – 2017. samostalna savjetnica u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje u Opštini Kotor
 • U septembru 2017. godine imenovana za sekretarku Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor

 

Učestvovala je na više seminara, konferencija i stručnih skupova.

Nakon završene dvanaestomjesečne obuke 2016 – 2017. godine, na temu „zelene gradnje“, posjeduje međunarodno priznati „Green building Professional Sertificate“.

Član je Inženjerske komore Crne Gore.

Govori engleski jezik.