Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE ZAKUPCIMA TERASA

03.07.2023.

                                                                                    OBAVJEŠTENJE  ZAKUPCIMA TERASA

 

Obavještavaju se zakupci javnih površina –terasa,koji su dostavili svu neophodnu dokumentaciju  da su u mogućnosti zaključiti ugovore sa  Sekretarijatom  za imovinsko –pravne poslove Opštine Kotor za 2023.

 

                                                                          SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE