header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

ODRŽAN SEMINAR ,,UMREŽAVANJE LGBTI OSOBA SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA I DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA’’

LGBTIQ asocijacija Queer Montenegro organizovala je seminar ,,Umrežavanje LGBTI osoba sa lokalnim samoupravama i državnim institucijama’’ koji je održan 21. i 22. jula na Žabljaku...

Saznajte više 23.07.2021.

RADIONICA - ,,OMLADINSKA POLITIKA NA LOKALNOM NIVOU ’’

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor je u saradnji sa NVO Juventas, organizovao radionicu pod nazivom ‚‚Omladinska politika na lokalnom nivou’’.Navedena aktivnost...

Saznajte više 16.07.2021.

UGOVORI - TRADICIONALNE NEVLADINE ORGANIZACIJE 2021

U prilogu možete preuzeti dokument:...

Saznajte više 06.07.2021.

Izvještaj o javnoj raspravi

U prilogu možete preuzeti izvještaj o javnoj raspravi sprovednoj po Nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite u Opštini Kotor 2021-2024....

Saznajte više 29.06.2021.