Kotor

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

USLUGA POMOĆ U KUĆI ZA STARIJA LICA DOSTUPNA NOVIM KORISNICIMA

Saradnjom Opštine Kotor i JU Dom starih „Grabovac“ Risan, a uz podršku JU Centar za socijalni rad Kotor, nastavlja se sprovođenje usluge podrške za život...

Saznajte više 08.02.2023.

ODRŽANA DODJELA GODIŠNJIH PRIZNANJA U OBLASTI SPORTA ZA 2022. GODINU

U petak, 23. decembra, održana je svečana dodjela godišnjih priznanja u sportu za 2022. godinu. Tom prilikom predsjednik Opštine Vladimir Jokić, predsjednica Skupštine opštine Maja Mršulja,...

Saznajte više 28.12.2022.

ISTRAŽIVANJE MREŽE ZA AFIRMACIJU EVROPSKE POLITIKE - “MI SMO PROMJENA”

Mreža za evropske politike - MASTER realizuje projekat ,,We are the change“ (Mi smo promjena!) uz podršku Ambasade SAD u Podgorici, a glavni cilj projekta...

Saznajte više 09.12.2022.

OBAVJEŠTENJE - PRIPREMA PROGRAMA KULTURNIH MANIFESTACIJA ZA 2023. GODINU

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor obavještava da je u toku priprema Programa kulturnih manifestacija za 2023. godinu za koji su kao...

Saznajte više 23.11.2022.