header image

Izvještaj o javnoj raspravi

29.06.2021.

U prilogu možete preuzeti izvještaj o javnoj raspravi sprovednoj po Nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite u Opštini Kotor 2021-2024.