header image

DNEVNI BORAVAK ZA STARIJA LICA I STARIJA LICA SA INVALIDITETOM

09.07.2020.

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovodi aktivnosti koje se odnose na unapređivanje i poboljšanje položaja starije populacije. S tim u vezi pokrenut je projekat adaptacije prostora za uspostavljanje usluge Dnevnog boravka za starija lica i starija lica sa invaliditetom na lokaciji Rakite, Škaljari.

U početnoj fazi realizovano je objedinjavanje tehničko-administrativne dokumentacije i narednih dana će se pristupiti adaptaciji pomenutog prostora. Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 25.02.2020.godine donijela Odluku o ustupanju na privremeno korišćenje nepokretnosti JU Dom starih "Grabovac" Risan kao jedinoj licenciranoj ustanovi za sprovođenje usluge dnevnog boravka kao usluge podrške za život u zajednici u skladu sa Strategijom razvoja sistema socijalne zaštite starijih. Opšti cilj navedene Strategije je unaprijeđena socijalna zaštita starijih s integrisanim uslugama i podrškom radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta njihovog života. Razvoj usluge dnevnog boravka za starija lica i starija lica s invaliditetom će biti prioritet i u narednom periodu shodno Programu ekonomskih reformi.

U dnevnom boravku će korisnicima biti omogućena: radno-okupaciona terapija, razgovori i druženja u cilju prevladavanja usamljnosti i socijalne izolovanosti, korišćenje biblioteke i čitanje dnevne štampe, jedan topli obrok i dnevno posluženje, psihosocijalna podrška i drugo.
Nadamo se da će sa ovakvim i sličnim projektima opština Kotor potvrditi da je društveno odgovorna i da brine o svojim sugrađanima i sugrađankama, a naročito onima iz takozvanog "trećeg doba" kao i svim drugim ranjivim kategorijama.