header image

INDIVIDUALNO KULTURNO STVARALAŠTVO - LISTA ODOBRENIH PROJEKATA

16.09.2020.

Na osnovu Javnog poziva za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu broj 07-633/20-10494 od 23.07.2020. godine i stava 2 i 3 Rješenja Predsjednika Opštine o imenovanju Komisija za procjenu kvaliteta projekata i raspodjeli sredstava za realizaciju programa “Podrška individualnom kulturnom stvaralaštvu” od 21.08.2020. godine broj 0101-018/20-12072 Komisija objavljuje: LISTU ODOBRENIH PROJEKATA ZA PODRŠKU INDIVIDUALNOM KULTURNOM STVARALAŠTVU.

(lista je u prilogu)