Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

IZRADA AKCIONOG PLANA ZA PROMICIJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI I UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA LGBTIQ OSOBA

09.11.2023.

Na osnovu člana 16 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 60/22) Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti objavljuje:

JAVNI POZIV

za predlaganje članova/ica radne grupe za izradu nacrta Lokalnog akcionog plana za promociju rodne ravnopravnosti i unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba u opštini Kotor za 2024-2027

 

Pozivaju se ustanove i druga pravna lica iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, kulture, informisanja, sporta, unutrašnje bezbjednosti, nevladinih organizacija i udruženja koja se bave promocijom rodne ravnopravnosti i unaprjeđenjem kvaliteta života LGBTIQ osoba, sa sjedištem u Kotoru, da predlože kandidate/kinje za članove/ice radne grupe koja će izraditi Nacrt Lokalnog akcionog plana za promociju rodne ravnopravnosti i unaprjeđenje kvaliteta života LGBTIQ osoba  u opštini Kotor za 2024-2027.

Zadatak radne grupe je da pri izradi gore navedenog Nacrta Lokalnog akcionog plana, uradi analizu postojećeg stanja, evidentira probleme i prisutne slabosti, identifikuje strateške ciljeve i utvrdi program aktivnosti.

Na osnovu prispjelih prijava, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor će izvršiti izbor kandidata/kinja koji će biti imenovani u radnu grupu i objaviti na sajtu Opštine Kotor (www.kotor.me).

Prijave se podnose od 10.11.2023 godine do 20.11.2023. godine do 13h, na adresu: Opština Kotor, Građanski biro sa naznakom „Za Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti“ ili na mail: madalena.martinovic@kotor.me.

Prijava treba da sadrži ime i prezime kandidata/kinje, opis dosadašnjih aktivnosti u sferi promocije rodne ravnopravnosti i unaprjeđenja kvaliteta života LGBTIQ osoba, potom poslove koje kandidat/kinja obavlja u ustanovi koja predlaže i kontakt telefon.

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti svakog radnog dana u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti od 7 do 15h na tel. 032 325 874.

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OPŠTINA KOTOR