header image

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2020. GODINU

27.08.2020.

Zbog novonastale situacije uzrokovane epidemijom korona virusa i ekonomskim posljedicama koje su uticale na finansiranje projekata nevladinih organizacija dodijeljuju se sredstva u iznosu od 27.774,14 eura za 2020. godinu.

Maksimalni iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte je 8.332,24 eura, a minimalni iznos sredstava koja mogu biti odobrena je 2.777,41 eura.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine, lokalnim javnim emiterima, zaključno sa 28. septembrom.

Dokumentacija je u prilogu