Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH SUFINANSIRANJU INDIVIDUALNIH SPORTISTA - KINJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2023. GODINU

23.01.2023.

U prilogu dokumentacija.