Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE LICA ZA OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNO - TEHNIČKIH POSLOVA POTREBNIH ZA REDOVNO FUNKCIONISANJE OMLADINSKIH SERVISA

15.11.2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за ангажовање лица за обављање административно-техничких послова потребних за редовно функционисање Омладинског сервиса у општинама Бар, Котор, Пљевља, Никшић, Шавник, Даниловград, Мојковац, Пријестоници Цетиње и Главном граду Подгорици 

Обављање административно-техничких послова потребних за редовно функционисање омладинских сервиса подразумијева:

- свакодневни рад у омладинском сервису;

- рад на спровођењу омладинских активности у складу са Планом и програмом рада омладинског сервиса;

- послове који се односе на уступање омладинског сервиса;

- сачињавање извјештаја о раду омладинског сервиса.

Право учешћа на јавном позиву има лице које има:

- црногорско држављанство;

- пребивалиште у Црној Гори;

- најмање IV ниво квалификације образовања;

- не више од 30 година живота

Уз Пријаву на јавни позив, која чини саставни дио овог јавног позива, потребно је доставити сљедећу документацију:

- увјерење о држављанству;

- увјерење о пребивалишту;

- доказ о завршеном нивоу образовања и

- биографију, која поред личних података треба да садржи податке о образовању, стручном усавршавању, посебним областима знања и вјештина које лице посједује.

За потребе спровођења јавног позива и поступка оцјењивања и селекције кандидата који ће бити ангажовани за обављање административно-техничких послова потребних за редовно функционсање омладинских сервиса, биће формирана Комисија.

Са лицем које испуњава услове јавног позива Комисија ће обавити усмени интервју и, након спроведеног поступка оцјењивања и селекције, донијети предлог Одлуке о избору кандидата за обављање административно-техничких послова потребних за редовно функционсање омладинских сервиса. У односу на предлог Одлуке, министар спорта и младих доноси Одлуку о избору кандидата за обављање административно-техничких послова потребних за редовно функционсање омладинских сервиса

На основу Одлуке, са одабраним кандидатима закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Пријаве на јавни позив са неопходном документацијом достављају се непосредно, предајом на архиву Министарства спорта и младих, сваког радног дана од 08:00 до 10:00 и од 12:00 до 14:00, путем електронске поште на е-адресу ms@ms.gov.me или поштом на адресу: Министарство спорта и младих, Подгорица, ул. Светлане Кане Радевић бр.3, са назнаком „За јавни позив – Административно-технички послови у омладинском сервису“.

Пријаве на јавни позив се подносе у року од 15 дана од дана објављивања позива на званичној интернет страници Министарства спорта и младих, закључно са 21.11.2023.године.

Напомена: Приликом избора приоритет ће имати кандидати чије је пребивалиште у општини у којој се налази омладински сервис за који је расписан овај јавни позив.