header image

KONSULTATIVNI SASTANAK O OMLADINSKOM RADU, MEĐUNARODNOJ SARADNJI I EU PROGRAMIMA ZA MLADE

03.06.2021.
blog image

SALTO SEE (SALTO jugoistočne Evrope) je 3. juna na Zoom platformi organizovao konsultativni sastanak sa više učesnika koji su ključni akteri na polju omladinskog rada u Crnoj Gori. Na pomenutom sastanku učestvovala je savjetnica za mlade, djecu i LGBTI u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, Madalena Martinović.
Sastanak je pružio priliku da se istraži kako međunarodna saradnja može podržati dalji razvoj na polju mladih (omladinski rad). Konkretno, tokom sastanka identifikovane su određene oblasti razvoja omladinskog rada koje bi mogle imati koristi od dodatne pomoći i koje bi trebalo da budu dodatno podržane; takođe se razgovaralo kako bolje iskoristiti mogućnosti koje pruža EU, EU Programi, posebno European Solidarity Corps (Evropske snage solidarnosti) i Erasmus + program.
Sastanak su vodile Ajša Hadžibegović, koordinatorka konsultantskog procesa za SALTO SEE i fasilitatorka SALTO SEE, Tamara Čirgić.