header image

LISTA NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA ZA 2020.GODINU I ODLUKA O IZBORU NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA ZA 2020. GODINU

08.10.2020.

Lista i odluka su u prilogu:

Odluka

09.10.2020. Preuzimanje

Lista

09.10.2020. Preuzimanje