header image

LISTA ORGANIZACIJA KOJIMA NEDOSTAJE DOKUMENTACIJA PO JAVNOM KONKURSU ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2021. GODINU

27.12.2021.