header image

LISTA ORGANIZACIJA KOJIMA NEDOSTAJE DOKUMENTACIJA PO JAVNOM KONKURSU ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2022. GODINU

12.07.2022.

U prilogu je dokumentacija

13.07.2022. Preuzimanje