Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

LISTU NEDOSTAJUĆE DOKUMENTACIJE I DISKVALIFIKOVANIH PROJEKATA U OKVIRU RELOAD 2 PROGRAMA

10.11.2023.

U prilogu je dokumentacija: