header image

MODNO STVARALAŠTVO

15.08.2022.

Na osnovu Javnog konkursa za sufinansiranje projekata – realizacija kulturnog programa iz oblasti modnog stvaralaštva za 2022. godinu, od strane Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti donešena je Odluka koja se nalazi u prilogu.


SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI