Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

NASTAVAK SARADNJE OPŠTINE I NVO CENTAR ZA OMLADINSKU EDUKACIJU

18.09.2023.
NASTAVAK SARADNJE OPŠTINE I NVO CENTAR ZA OMLADINSKU EDUKACIJU

U petak, 15. septembra, održan je sastanak sa predstavnicima NVO Centar za omladinsku edukaciju, dugogodišnjim partnerima Opštine na polju unapređenja lokalne politike usmjerene ka mladima.

Cilj ovog susreta je evaluacija do sada realizovanih programa, kao i usaglašavanje oko budućih aktivnosti koje se sprovode kroz rad i saradnju sa Sekretarijatom za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

Osim potvrde da se broj mladih Kotorana/ki koji/e koriste EYCA karticu iz godine u godinu povećava, na sastanku je bilo riječi o radionicama i programima koji se već sprovode, novim programima koje ova nevladina organizacija dovodi u Crnu Goru, preduzetništvu mladih, kao i potencijalnoj saradnji između EYCA i Volim Kotor kartice.

Kako je saradnja ocijenjena više nego uspješnom, nastavak iste je siguran, što će potvrditi i novi projekti kojima se teži aktivizmu mladih, obukama i pružanju podrške njihovim idejama.