header image

OBAVJEŠTENJE - Registar amaterizma u opštini Kotor

29.03.2017.
blog image

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti priprema registar amaterizma u opštini Kotor.Pozivamo amaterska društva koja djeluju u oblasti kulture, kao što su klape, pjevačka, plesna, folklorna, likovna društva, orkestri, karnevalske, dramske grupe, muzički sastavi i slično, da se prijave Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti i dostave kontakt informacije najkasnije do 17. aprila 2017. godine pisano (preko Građanskog biroa sa naznakom za Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti) ili putem e-mail adrese: kultura@opstinakotor.com .