header image

OBAVJEŠTENJE O JAVNOM POZIVU ZA PREDLAGANJE ČLANOVA - ICA RADNE GRUPE

11.05.2021.

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti je raspisao javni poziv za predlaganje članova/ica Radne grupe za izradu Nacrta Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite u opštini Kotor. Javni poziv je trajao od 15.-21. aprila, nakon čega je rješenjem predsjednika Opštine Kotor, imenovana radna grupa za izradu Nacrta Lokalnog akcionog plana. Zadatak Radne grupe je da sačini radnu verziju Nacrta Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite u opštini Kotor, kojim će se sistematizovati aktivnosti po pitanju prava i usluga namijenjenih grupama, a koje su prepoznate kao prioritetne u oblasti socijalne i dječje zaštite.

Prilog :