header image

OBAVJEŠTENJE ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE

06.08.2020.

Opština Kotor je tokom prethodnih godina podržavala nevladin sektor, a sve u cilju jačanja i animiranja stručne snage i razvijanja partnerskih odnosa između lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Saradnja se odvijala i sa drugim institucijama i stručnim službama, u svrhu pripremanja kvalitetnih lokalnih planova, strategija, odluka i drugih važnih dokumenata.

Imajući u vidu okolnosti izazvane epidemijom korona virusa koja je prouzrokovala ekonomsku krizu, nije bilo moguće raspisati Konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2020. godinu, kako je to zakonski predviđeno. Posledice epidemije su se odrazile i na budžet Opštine Kotor, te je gotovo izvjesno da će se ubrzo pristupiti njegovom rebalansu.

Ovim putem obavještavamo sve nevladine organizacije sa teritorije opštine Kotor, da će se Konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2020. godinu, raspisati u toku avgusta mjeseca.

Takođe, većina nevladinih organizacija koje sprovode projekte u 2020. godini, a odobreni su u 2019. godini, su iz poznatih okolnosti djelimično zaustavile aktivnosti ili ih realizuju u smanjenom obimu i otežanim okolnostima.

Molimo nevladine organizacije kojima su odobrena sredstava u 2019. godini da prisupe pripremi drugog po redu periodičnog izvještaja i iste dostave Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.