header image

OBAVJEŠTENJE ZA PROGRAM KULTURNIH MANIFESTACIJA

03.11.2021.

Poštovani/e,

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Vas ovim putem obavještava da je u toku priprema Programa kulturnih manifestacija  za 2022. godinu za koji su kao preliminarne oblasti podrške prepoznate: muzičko stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo, individualno kulturno stvaralaštvo, festivali,  promocije i prezentacije kulturnih dobara sa teritorije opštine Kotor, neformalno obrazovanje djece, omladine i odraslih u oblasti kulture i turističko-zabavne manifestacije u organizaciji mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

S tim u vezi, za potrebe prijave za Program kulturnih manifestacija za 2022. godinu neophodno je popuniti Predlog programa kulturne  manifestacije/festivala/kulturnog programa za narednu godinu čiji ste nosilac, organizator ili suorganizator sa što tačnijim terminom održavanja i specifikacijom troškova, kao i iznosom koji očekujete da vam eventualno bude odobren od strane Opštine Kotor i predati preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili elektronskim putem na e-mail adresu: kultura@kotor.me zaključno sa 05.12.2021. godine. Sastavni dio prijave čini Obrazac za prijavu manifestacije / festivala/ kulturnog programa koji možete preuzeti  sa sajta Opštine Kotor, u Građanskom birou i u Sekretarijatu za kulturu sport i društvene djelatnosti.

Takođe, u prilogu ovog dopisa Vam dostavljamo Obavještenje Crnogorskog elektrodistributivnog sistema o načinu priključenja na distributivnu mrežu za potrebe održavanja manifestacija na otvorenom – privremeni priključak radi upoznavanja, ukoliko je isto neophodno za održavanje prijavljene manifestacije/ festivala/ kulturnog programa.

Zahvaljujemo na saradnji.

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prilozi: