header image

ODRŽANA RADIONICUA OKVIRU PROJEKTA EDUAKCIJA ZA INKLUZIVNOST KOTORA

18.11.2021.

 

                         

Direktorka NVO Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) Miroslava Mima Ivanović je u srijedu 17.novembra u Resursnom centru za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović,”  održala radionicu u okviru projekta “EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, kojeg finansira Evropska Unija kroz projekat „Reforma nacionalnog sistema utvrđivanja invaliditeta u Crnoj Gori” Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.

I MI Boke je prepoznala problem isključenosti i učestalog kršenja osnovnih ljudskih prava djece i mladih s oštećenjem sluha i/ili govora, zbog čega kroz ovakve radionice želi da ih edukuje i osnaži da se aktivnije uključe u redovan život Kotora. Namjera je da se kroz otvorenu diskusiju i interaktivni rad u grupama, učenici/e podstaknu da iskažu svoja zapažanja i stavove, edukuju da uoče kršenje svojih prava, ali i da nađu načine kako da ih ostvare. Posebna pažnja će se posvetiti pravima osoba s oštećenjem sluha i/ili govora i djece i mladih s invaliditetom. Ovo je prva, od planirane dvije radionice za učenike/ce JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” i korisnike/ce JU Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, a koje se sprovode u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je podržan od strane Opštine Kotor. Ispred Opštine Kotor Radionici je prisustvovala Ana-Marija Brajković službenica Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

Radionica je bila jako interesantna i korisna, jer su se definisale preporuke za aktivno uključivanje mladih sa oštećenjem sluha i govora, u društveni život zajednice. Osobe sa oštećenjem sluha su jedna od najmarginalizovanijih grupa u Crnoj Gori, prije svega zbog komunikacijske barijere koja im onemogućava komunikaciju sa ostatkom društva, tako da ne mogu uspostaviti komunikaciju sa donosiocima odluka i svoje probleme adekvatno predstaviti. U okviru projekta planirane su i radionice sa učenicima/cama kotorske gimnazije i studentima/kinjama Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, gdje će učiti  o životu OSI, komunikaciji sa njima kao i pristupačnosti turističkih sadržaja. I MI Boke će tako uticati na povećanje nivoa svijesti srednjoškolaca/ki i studenata/kinja, što će doprinijeti da buduće generacije imaju adekvatan stav prema ovoj grupi.