Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ODRŽANA RADIONICA NA TEMU “KAKO JE NASILJE POSTALO DRUŠTVENA NORMA” U SREDNJOJ POMORSKOJ ŠKOLI KOTOR

14.12.2023.

Savjetnica u Kancelariji za prevenciju bolesti zavisnosti i zaštitu prava manjina, Snežana Stevović Janković i savjetnica za mlade Opštine Kotor, Madalena Martinović održale su danas radionicu u Srednjoj pomorskoj školi Kotor na temu “Kako je nasilje postalo društvena norma”.Radionici su osim učenika/ca odjeljenja I razreda Špedicije, carine i organizacije transporta, prisustvovale pedagogica Biljana Petrović Njegoš i profesorica Nataša Stojanović.Interaktivnim diskusijom su obrađeni problemi nasilja u porodici, u vršnjačkoj grupi, te online nasilje.Učenici/ce su na osnovu istinitih događaja koje su dobili kao problem situacije, imali prilike da ponude rješenja, tj način njihovog reagovanja iz različitih uloga: kao posmatrači, kao žrtve nasilja i kao aktivni/e odgovorni/e građani/ke.

Ovom radionicom smo uticali na osnaživanje socijalnih vještina i ponudili načine reagovanja u određenim situacijama.