header image

POZIV ZA KONSULTATIVNI SASTANAK

21.03.2019.

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti poziva zainteresovane nevladine organizacije za konsultovanje u cilju finalizovanja sektorske analize Opštine Kotor radi utvrđivanja prioritetnih oblasti od javnog interesa koje će se finansirati u 2019. godini u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira EU, a sprovodi UNDP u saradnji sa partnerskim opštinama.

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti će 26. marta 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova u sali za sastanke na drugom spratu Opštine Kotor održati konsultativni sastanak sa zainteresovanim nevladinim organizacijama koje sprovode aktivnosti u oblasti:

  1. Zaštite životne sredine, prirode, kulturne baštine i održivi razvoj;
  2. Borbe protiv nasilja i zaštita i inkluzija ranjivih grupa (mladi, djeca, žene, osobe sa invaliditetom, stari);
  3. Omladinska politika;
  4. Zaštite životinja.

Konsultacijama može prisustvovati samo jedan predstavnik/ca po organizaciji.

Prisustvo predstavnika/ca organizacije na konsultativnom sastanku je neophodno potvrditi najkasnije do 25. marta 2019. godine do 12:00 časova na e-mail adresu katica.brkanovic@kotor.me .

Pored navedenog, predstavnici/e nevladinih organizacija mogu svoje komentare na predlog prioritetnih oblasti poslati i putem mejla na adresu katica.brkanovic@kotor.me najkasnije do 29. marta 2019. godine do 14:00 časova.