Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA UČEŠĆE NA RADIONICI „UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA PRIORITETA DRUGOG RELOAD2 KONKURSA“

17.02.2023.

Opština Kotor, Opština Budva, Opština Herceg Novi, Opština Tivat i projekat ReLOaD pozivaju zainteresovane nevladine organizacije sa teritorija ove četiri opštine na radionicu pod nazivom „Utvrđivanje prijedloga prioriteta drugog ReLOaD2 konkursa“, koja će se održati u petak, 24. februara 2023. godine, sa početkom u 11.00 sati. Radionica će se organizovati u Kulturnom centru „Nikola Đurković“, u Kotoru.

Radionica se organizuje u cilju planiranja prioriteta drugog Konkursa Regionalnog progama lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji će biti objavljen u okviru klastera „Coastal Mates“ za nevladine organizacije sa teritorija opština Kotor, Budva, Herceg Novi i Tivat. Tokom radionice, predstavnici lokalnih samouprava i zainteresovanih nevladinih organizacija će, uz podršku predstavnika UNDP, identifikovati strateške prioritete razvoja lokalnih samouprava Kotor, Budva, Herceg Novi i Tivat i tokom zajedničkog rada i analize definisati 3-5 prioritetnih oblasti i podoblasti koje je moguće podržati u okviru ReLOaD2 programa, a koje će postati dio prijedloga prioriteta Konkursa. Ovako definisani prijedlog prioriteta Konkursa će biti dostavljen na dodatne konsultacije svim nevladinim organizacijama i ostalim zainteresovanim stranama sa teritorija opština, prije finalizacije i objave Konkursa.

Za učešće na radionici se mogu prijaviti sve zainteresovane nevladine organizacije sa teritorija opština Kotor, Budva, Herceg Novi i Tivat dostavljanjem emaila sa iskazanim interesovanjem za učešće i kontakt detaljima kandidovanog predstavnika ili predstavnice – ime, prezime, NVO, e-mail adresa i kontakt telefon.

U slučaju da pristigne veći broj prijava predstavnika NVO za učešće, a shodno raspoloživim kapacitetima prostorije u kojoj se radionica održava, predstavnici opština i UNDP će izabrati učesnike na osnovu kriterijuma aktivnosti i vidljivosti NVO u zajednici i postignućima u oblasti u kojoj NVO djeluje, kao i prethodnog iskustva i uključivanja NVO u procese odlučivanja i kreiranja politika. Takođe, predstavnici NVO koji ne budu prijavili svoje učešće do dolje navedenog datuma neće moći da prisustvuju zbog ograničenog kapaciteta prostora.

Molimo Vas da svoju zainteresovanost za učešće na radionici potvrdite najkasnije do srijede, 22. februara 2023. godine do 16:00h, na e-mail adresu tamara.cirgic@undp.org.

U slučaju da je potrebno organizovati prevoz do Kotora, molim Vas da nas obavijestite prilikom prijavljivanja za radionicu. Napominjemo da nećemo biti u mogućnosti da obezbjedimo prevoz za prijavljene učesnike nakon 22. februara.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program će biti realizovan u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana tokom naredne četiri godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.