Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE

31.03.2023.

Lokalne samouprave Kotor, Budva i Herceg Novi i projekat ReLOaD pozivaju zainteresovane nevladine organizacije sa teritorije ovih opština da daju svoje komentare, predloge i sugestije na Sektorsku analizu za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa u kojima će se pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija iz budžeta ReLOaD 2 projekta u 2023. godini u okviru klastera „Coastal Mates“ - Kotor, Budva i Herceg-Novi, koja je prilog ovom pozivu.

Molimo Vas da Vaše predloge i sugestije dostavite u pisanoj formi putem e-maila: katica.brkanovic@kotor.me ili preko Građanskog biroa Opštine Kotor, najkasnije do 06.04.2023. godine.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program će biti realizovan u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana tokom naredne četiri godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.