Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

POZIV ZA OBUKU

13.04.2023.

Opštine Budva, Herceg Novi i Kotor i program ReLOaD pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom „Upravljanje projektnim ciklusom“, koja će se održati po sljedećem rasporedu:

 • 20 – 21. april 2023, u Omladinskom servisu, Kotor,
 • 25 – 26. april 2023, u Omladinskom centru, Stari grad, Marka Cara broj 8, Herceg Novi,
 • 3 – 4. maj 2023, TQ PLAZA 2 sprat (lift pored Mil-pop).

 Obuke se održavaju u sklopu Konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) za NVO sa područja Klastera Coastal Mates – Budve, Herceg Novog i Kotora. Konkurs i relevantnu dokumentaciju za finansiranje projekata NVO možete pronaći na na veb stranicama Budva www.budva.me, Herceg Novi Opština Herceg Novi | Zvanična internet prezentacija, Kotor https://www.kotor.me/ .

Kao što je Konkursom predviđeno, 18. aprila 2023. biće održani Info dani na teritoriji svake od opština Klastera (Budvi, Herceg Novom i Kotoru), kada će NVO predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila Konkursa, nakon čega će se, takođe, za sve zainteresovane održati i dvodnevna obuka za Upravljanje projektnim ciklusom. Ova obuka ima za cilj da pomogne zainteresovanim NVO da se što bolje obuče za pripremu i vođenje projekata kojima bi aplicirali na ReLOaD2 Konkurs Klastera Coastal Mates.

Očekuje se da učesnici sa sobom donesu lap-top zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt Dnevnog reda i ostale informacije relevantne za obuku. Takođe, na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici NVO dođu sa unaprijed pripremljenim problemom (projektnom idejom), koja je u vezi sa prioritetnim oblastima objavljenim u konkursu, kao i sa podacima o strateškim dokumentima koji su u vezi sa tim problemom (projektnom idejom).

Nakon dvodnevne obuke, za učesnike će biti obezbijeđena mentorska podrška u cilju što bolje pripreme projektnog prijedloga.

Molimo vas da učešće na obuci potvrdite najkasnije do utorka, 18. aprila do 13:00 sati, na email adresu:

 1. za obuku u Budvi bajkovic@budva.me,
 2. za obuku u Herceg Novom pejovic@yahoo.com
 3. za obuku u Kotoru brkanovic@kotor.me .

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo s realizacijom 1. januara 2021. kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa, koja je uspješno završena u decembru 2020. Program se realizuje u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana do kraja 2024. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz sufinansiranje UNDPa i lokalnih samouprava su obuhvaćene programom.

Opšti cilj ReLOaD programa je, kao i u prethodnoj fazi, jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja nevladinih organizacija.   U drugoj fazi realizacije programa intervencija će biti usmjerena i na poboljšanje položaja mladih na lokalnom nivou, kroz jačanje participativnog razvoja politika mladih i zajedničkog djelovanja sa lokalnim upravama u tom pravcu.

Gore pomenute aktivnosti ReLOaD2programa u Crnoj Gori realizovaće se u pet klastera opština u Crnoj Gori:

 1. Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja,
 2. Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat,
 3. Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane,
 4. Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine,
 5. Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, Opština Zeta i Opština Danilovgrad.

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI